Advertisement

Review Group Week 235 - THOR: THE MIGHTY AVENGER #3

Discuss the latest comic book news and front page articles, read or post your own reviews of comics, and talk about anything comic book related. Threads from the two subforums below will also show up here. News Stand topics can also be read and posted in from The Asylum.

Hey you! Reader! Want to be a part of the GREATEST COMIC BOOK AND GEEK COMMUNITY on the web?! Logged in users see WAY LESS ADS, so why not register? It's fast and it's easy, like your mom! Sign up today! Membership spots are limited!*

*Membership spots not really limited!

john lewis hawk
User avatar
Founder of The Outhouse
 
Posts: 32926
Likes: 0 post
Liked in: 0 post
Joined: Sun Mar 26, 2006 5:04 pm
Location: Southern California
Title: not here


Postby john lewis hawk » Wed Aug 11, 2010 9:44 pm

Jeg avsluttet akkurat lesende THOR : DEN MEKTIGE AVENGER #3, og jeg er ikke sikker hvordan å reagere på denne boken. Historien er normal. Kunsten er dyktig. Dialogen er passende campy. Og selvfølgelig er det en kampscene i andre halvdelen av utgivelsen å minne oss at dette er en Under superheltbok. THOR #3 har, med andre ord, alle delene for en anstendig superheltkomiker.

Slik hvorfor har jeg vanskeligheter evaluere denne boken ? Godt på den ene hånd, har THOR #3 ikke noen skjærende problemer i det. Ingen huller i teig eller characterization, ingen ulogiske vridninger. Forfatter Roger Langridge og kunstner Chris Samnee setter ut å fortelle en mest ømhjertet historie om opphavene av Thor og de utretter akkurat det.

Men på den annen side borer denne utgivelsen. Meget meget bore. En problem er at det er en retelling av en overdrevent fortrolig historie med et overdrevent fortrolig tegnsett. Ja er det forskjeller mellom disse karakterene og deres 616 Under motstykker. Men disse lille forskjellene er nok til å ikke lage komikeren synes fersk eller interessant. Enda et problem er at selv kampene scenene er humdrum og unremarkable. Dette må gjøre med cartoony titten av boken. Når alle har et dum uttrykk på hans eller hennes ansikt, er spenning umulig.

THOR #3 mangeloppfinnelse og risikerer. Det overrasker ikke eller fortryller lesere. På best, gjør det en tilstrekkelig jobb av å fylle tjueto side med fargerike illustrasjoner. Slik mens ikke det er noe nøyaktig å kritisere, ikke det er noe virkelig å rose heller. Du kan bestemt hoppe over THOR #3, eller for den saks skyld denne hele serien.

HISTORIE : 5 KUNSTER : 5 TOTAL : 5

Eli Katz wrote:Do it, and just pretend that Loki tricked you into plagiarism.
Damn you, Loki!!

Advertisement

Eli Katz
User avatar
OMCTO
 
Posts: 11076
Likes: 0 post
Liked in: 0 post
Joined: Tue Jun 24, 2008 9:44 pm
Title: Avatar Winner, Apr 2012


Postby Eli Katz » Wed Aug 11, 2010 10:03 pm

john lewis hawk wrote:Jeg avsluttet akkurat lesende THOR : DEN MEKTIGE AVENGER #3, og jeg er ikke sikker hvordan å reagere på denne boken. Historien er normal. Kunsten er dyktig. Dialogen er passende campy. Og selvfølgelig er det en kampscene i andre halvdelen av utgivelsen å minne oss at dette er en Under superheltbok. THOR #3 har, med andre ord, alle delene for en anstendig superheltkomiker.

Slik hvorfor har jeg vanskeligheter evaluere denne boken ? Godt på den ene hånd, har THOR #3 ikke noen skjærende problemer i det. Ingen huller i teig eller characterization, ingen ulogiske vridninger. Forfatter Roger Langridge og kunstner Chris Samnee setter ut å fortelle en mest ømhjertet historie om opphavene av Thor og de utretter akkurat det.

Men på den annen side borer denne utgivelsen. Meget meget bore. En problem er at det er en retelling av en overdrevent fortrolig historie med et overdrevent fortrolig tegnsett. Ja er det forskjeller mellom disse karakterene og deres 616 Under motstykker. Men disse lille forskjellene er nok til å ikke lage komikeren synes fersk eller interessant. Enda et problem er at selv kampene scenene er humdrum og unremarkable. Dette må gjøre med cartoony titten av boken. Når alle har et dum uttrykk på hans eller hennes ansikt, er spenning umulig.

THOR #3 mangeloppfinnelse og risikerer. Det overrasker ikke eller fortryller lesere. På best, gjør det en tilstrekkelig jobb av å fylle tjueto side med fargerike illustrasjoner. Slik mens ikke det er noe nøyaktig å kritisere, ikke det er noe virkelig å rose heller. Du kan bestemt hoppe over THOR #3, eller for den saks skyld denne hele serien.

HISTORIE : 5 KUNSTER : 5 TOTAL : 5

Damn you, Loki!!

I can now add to my CV that my writings have been translated.:-D

john lewis hawk
User avatar
Founder of The Outhouse
 
Posts: 32926
Likes: 0 post
Liked in: 0 post
Joined: Sun Mar 26, 2006 5:04 pm
Location: Southern California
Title: not here


Postby john lewis hawk » Wed Aug 11, 2010 10:07 pm

Eli Katz wrote:I can now add to my CV that my writings have been translated.:-D
You think of a foreign Thor villain and I will translate your review into their antive lanague.

Eli Katz
User avatar
OMCTO
 
Posts: 11076
Likes: 0 post
Liked in: 0 post
Joined: Tue Jun 24, 2008 9:44 pm
Title: Avatar Winner, Apr 2012


Postby Eli Katz » Wed Aug 11, 2010 10:12 pm

Andreas Zorba, a.k.a. Carnivore, born in Greece.

john lewis hawk
User avatar
Founder of The Outhouse
 
Posts: 32926
Likes: 0 post
Liked in: 0 post
Joined: Sun Mar 26, 2006 5:04 pm
Location: Southern California
Title: not here


Postby john lewis hawk » Wed Aug 11, 2010 10:17 pm

Ι μόλις ολοκληρώσει ανάγνωση Thor: το επιβλητικό avenger #3, και δεν είμαι σίγουρος πως να ανταποκριθεί σε αυτό το βιβλίο. Η ιστορία είναι κατ' αποκοπή. Η τέχνη είναι αρμόδιες. Ο διάλογος είναι κατάλληλα campy. Και, φυσικά, υπάρχει ένας αγώνας σκηνή κατά το δεύτερο ήμισυ του προβλήματος να υπενθυμίσω ότι αυτό είναι ένα αποξηραμένη superhero βιβλίο. Thor #3, με άλλα λόγια, όλα τα στοιχεία για μια αξιοπρεπή superhero παράγοντες.

Γιατί λοιπόν δεν έχω πρόβλημα αξιολόγηση το παρόν βιβλιάριο; Καλά, από τη μία πλευρά, Thor #3 δεν έχει καμία εμφανή προβλήματα. υπάρχουν κενά στο Παρατηρητήριο ή χαρακτηρισμός, αριθ. παράλογο στους. Ο συγγραφέας Roger langridge και καλλιτέχνη Chris samnee καθορίζονται να αναφέρω ένα ως επί το πλείστον είχα ιστορία σχετικά με την προέλευση των Thor και να επιτύχουμε ακριβώς αυτό.

Αλλά, από την άλλη πλευρά, αυτό το θέμα είναι βαρετό. πολύ, πολύ βαρετό. Ένα πρόβλημα είναι ότι είναι μια retelling μιας υπερβολικά γνωστή ιστορία με ένα υπερβολικά καλά που των χαρακτήρων. Ναι, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των εν λόγω χαρακτήρες και οι 616 αποξηραμένη ομολόγους τους. Όμως, αυτές οι μικρές διαφορές είναι δεν αρκεί να γίνουν οι παράγοντες φαίνεται νωπά ή ενδιαφέρουσες. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι ακόμη και ο αγώνας σκηνές είναι ότι και αυτή. Αυτό έχει να κάνει με την cartoony ματιά του βιβλίου. κατά την οποία όλοι έχει goofy έκφραση χρησιμοποιεί τη αντιμετωπίζουν, εκκρεμείς είναι αδύνατη.

Thor #3 στερείται εφεύρεση και κινδύνου. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ή enchant αναγνώστες. Στην καλύτερη περίπτωση, διότι αποτελεί επαρκή δουλειά της πλήρωσης είκοσι δύο σελίδες με πολύχρωμα εικονογραφήσεις. Έτσι, ενώ υπάρχει τίποτα ακριβώς να επικρίνω, υπάρχει τίποτα πραγματικά να επαινέσω, είτε. Μπορείτε να σίγουρα παραλείψουν Thor #3 ή, για το θέμα αυτό, η σειρά.

Ιστορία: 5
τέχνης: 5
συνολική: 5

Eli Katz
User avatar
OMCTO
 
Posts: 11076
Likes: 0 post
Liked in: 0 post
Joined: Tue Jun 24, 2008 9:44 pm
Title: Avatar Winner, Apr 2012


Postby Eli Katz » Wed Aug 11, 2010 10:28 pm

john lewis hawk wrote:Ι μόλις ολοκληρώσει ανάγνωση Thor: το επιβλητικό avenger #3, και δεν είμαι σίγουρος πως να ανταποκριθεί σε αυτό το βιβλίο. Η ιστορία είναι κατ' αποκοπή. Η τέχνη είναι αρμόδιες. Ο διάλογος είναι κατάλληλα campy. Και, φυσικά, υπάρχει ένας αγώνας σκηνή κατά το δεύτερο ήμισυ του προβλήματος να υπενθυμίσω ότι αυτό είναι ένα αποξηραμένη superhero βιβλίο. Thor #3, με άλλα λόγια, όλα τα στοιχεία για μια αξιοπρεπή superhero παράγοντες.

Γιατί λοιπόν δεν έχω πρόβλημα αξιολόγηση το παρόν βιβλιάριο; Καλά, από τη μία πλευρά, Thor #3 δεν έχει καμία εμφανή προβλήματα. υπάρχουν κενά στο Παρατηρητήριο ή χαρακτηρισμός, αριθ. παράλογο στους. Ο συγγραφέας Roger langridge και καλλιτέχνη Chris samnee καθορίζονται να αναφέρω ένα ως επί το πλείστον είχα ιστορία σχετικά με την προέλευση των Thor και να επιτύχουμε ακριβώς αυτό.

Αλλά, από την άλλη πλευρά, αυτό το θέμα είναι βαρετό. πολύ, πολύ βαρετό. Ένα πρόβλημα είναι ότι είναι μια retelling μιας υπερβολικά γνωστή ιστορία με ένα υπερβολικά καλά που των χαρακτήρων. Ναι, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των εν λόγω χαρακτήρες και οι 616 αποξηραμένη ομολόγους τους. Όμως, αυτές οι μικρές διαφορές είναι δεν αρκεί να γίνουν οι παράγοντες φαίνεται νωπά ή ενδιαφέρουσες. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι ακόμη και ο αγώνας σκηνές είναι ότι και αυτή. Αυτό έχει να κάνει με την cartoony ματιά του βιβλίου. κατά την οποία όλοι έχει goofy έκφραση χρησιμοποιεί τη αντιμετωπίζουν, εκκρεμείς είναι αδύνατη.

Thor #3 στερείται εφεύρεση και κινδύνου. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ή enchant αναγνώστες. Στην καλύτερη περίπτωση, διότι αποτελεί επαρκή δουλειά της πλήρωσης είκοσι δύο σελίδες με πολύχρωμα εικονογραφήσεις. Έτσι, ενώ υπάρχει τίποτα ακριβώς να επικρίνω, υπάρχει τίποτα πραγματικά να επαινέσω, είτε. Μπορείτε να σίγουρα παραλείψουν Thor #3 ή, για το θέμα αυτό, η σειρά.

Ιστορία: 5
τέχνης: 5
συνολική: 5

I think my review reads better this way.

Tintin Quarantino
Rain Partier
 
Posts: 35947
Likes: 0 post
Liked in: 0 post
Joined: Sat Sep 27, 2008 10:04 am
Title: Voted Best New SW Character
Formerly: Schmormerly


Postby Tintin Quarantino » Thu Aug 12, 2010 7:58 am

yawn

We did the whole google translate to Russian, Greek, etc like a year and a half ago. :roll:

Can't Hawk do anything original?
Last edited by Tintin Quarantino on Thu Aug 12, 2010 8:03 am, edited 1 time in total.

Hermit_Sage
User avatar
Wrasslin' Fan
 
Posts: 4854
Likes: 0 post
Liked in: 0 post
Joined: Wed Nov 15, 2006 11:35 pm
Location: St. Louis Park, MN
Title: OH Elections Commissioner
Formerly: The Middle Sage, Phenomenal Sire


Postby Hermit_Sage » Thu Aug 12, 2010 8:01 am

Victorian Squid wrote:yawn

We did the whole google translate to Russian like a year and a half ago. :roll:

Can't Hawk do anything original?


There is nothing new under the sun

Tintin Quarantino
Rain Partier
 
Posts: 35947
Likes: 0 post
Liked in: 0 post
Joined: Sat Sep 27, 2008 10:04 am
Title: Voted Best New SW Character
Formerly: Schmormerly


Postby Tintin Quarantino » Thu Aug 12, 2010 8:03 am

Sire wrote:There is nothing new under the sun


New creatures are being born every day.

Hermit_Sage
User avatar
Wrasslin' Fan
 
Posts: 4854
Likes: 0 post
Liked in: 0 post
Joined: Wed Nov 15, 2006 11:35 pm
Location: St. Louis Park, MN
Title: OH Elections Commissioner
Formerly: The Middle Sage, Phenomenal Sire


Postby Hermit_Sage » Thu Aug 12, 2010 8:04 am

Victorian Squid wrote:New creatures are being born every day.


Not like we've never seen those creatures before.

******
 
Likes: post
Liked in: post


Postby ****** » Thu Aug 12, 2010 8:10 am

Victorian Squid wrote:yawn

We did the whole google translate to Russian, Greek, etc like a year and a half ago. :roll:

Can't Hawk do anything original?


Cut the kid some slack, he was too kewl to post at NuRama when that fad got burned out.

Tintin Quarantino
Rain Partier
 
Posts: 35947
Likes: 0 post
Liked in: 0 post
Joined: Sat Sep 27, 2008 10:04 am
Title: Voted Best New SW Character
Formerly: Schmormerly


Postby Tintin Quarantino » Thu Aug 12, 2010 8:10 am

Sire wrote:Not like we've never seen those creatures before.


Sometimes we haven't, like the zebroid or the liger:

Image

Image

But smaller, less apparent novelties are hidden within each new consciousness.

thefourthman
User avatar
Outhouse Editor
 
Posts: 27418
Likes: 0 post
Liked in: 0 post
Joined: Mon Jun 02, 2008 6:02 pm
Location: durham, nc
Title: The obtuser!
Formerly: your mom


Postby thefourthman » Thu Aug 12, 2010 9:26 am

So, I read issue two last night. It was okay. I want more Hobo Thor. Seriously, Hobo Thor should have his own series.
Pull list: Afterlife with Archie, Bodies, Chilling Adventures of Sabrina, Coffin Hill, Dead Boy Detectives, The Fade Out, The Goon, Harley Quinn, Hinterkind, Iron Fist: The Living Weapon,The Maxx Maximized, Miracleman, Ms. Marvel, Multiversity, Rasputin, Rocket Raccoon, Sandman: Overture, Silver Surfer, The Walking Dead, Wonder Woman

thefourthman
User avatar
Outhouse Editor
 
Posts: 27418
Likes: 0 post
Liked in: 0 post
Joined: Mon Jun 02, 2008 6:02 pm
Location: durham, nc
Title: The obtuser!
Formerly: your mom


Postby thefourthman » Thu Aug 12, 2010 10:45 am

oh, there was a video in the op. I get it now. I used to read that when it was entertaining.
Pull list: Afterlife with Archie, Bodies, Chilling Adventures of Sabrina, Coffin Hill, Dead Boy Detectives, The Fade Out, The Goon, Harley Quinn, Hinterkind, Iron Fist: The Living Weapon,The Maxx Maximized, Miracleman, Ms. Marvel, Multiversity, Rasputin, Rocket Raccoon, Sandman: Overture, Silver Surfer, The Walking Dead, Wonder Woman

******
 
Likes: post
Liked in: post


Postby ****** » Thu Aug 12, 2010 10:57 am

thefourthman wrote:oh, there was a video in the op. I get it now. I used to read that when it was entertaining.


Remember when you used to be entertaining? Yeah, me neither.

leave a comment with facebook

PreviousNext

Return to The News StandWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 21 guests

Advertisement